Tämä kotisivu on luotu kokoamaan yhteenpaikkaan rekikoirien myynti ja osto ilmoitukset, Facebookin eläinten myyntikiellosta johtuen.

This website has been created to bring together sale and purchase announcements of sled dogs, due to Facebook's animal sales ban.

Yhteystiedot

rekikoirat.sleddogs@gmail.com

Kaikki myynti ja osto ilmoitukset jätetään sähköpostitse.
All sales and purchase announcements are submitted via email. 

Ilmoita mahdollisimman selkeästi seuraavat tiedot:
Please provide the following information as clearly as possible: 

Astutetut ja syntyneet pentueet: Molempien vanhempien nimet, rotu, milloin odotetaan syntyvän / syntymäaika, Sukupuoli jakauma (esimerkiksi 3 narttua ja 3 urosta) ja joista vapaana (2narttua ja 1uros), terveystulokset, näyttelytulokset, käyttö/kilpailu tulokset, mahdollinen linkki yhdistelmän jalostustietojärjestelmään tai sukupuuhun, hinta, yhteystiedot ja vapaa muotoinen lyhyt teksti / kuvaus sekä kaksi vapaavalintaista kuvaa.

Nuoret, aikuiset, seuralaiset, seniorit: Koiran nimi, rotu, syntymäaika, terveystulokset, näyttelytulokset, käyttö/kilpailutulokset, mahdollinen linkki jalostustietojärjestelmään tai sukupuuhun yhteystiedot ja vapaa muotoinen lyhyt teksti / kuvaus sekä kaksi vapaavalintaista kuvaa.

Osto ilmoitukset: Kerro millasta koiraa etsit ja millainen koti sinulla on tarjota lyhyesti, yhteystiedot.

Mated and born litters: Names of both parents, breed when expected to be born / birth, sex of newborn puppies (example 3 bitches and 3 males) free of charge (2 bitches and 1 male), health results, show results, working / race results, possible link or family tree, price, contact details and free text / description, as well as two optional photos.

Young, Adults, Companion, Seniors: Dog name, breed, date of birth, health results, show results, use / race results, possible link to breeding system or pedigree, price, contact details and free text / description, as well as optional two pictures. 

Purchase Announcements: Tell us what kind of dog you are looking for and what kind of home you have to offer briefly, contact information 

Luo kotisivut ilmaiseksi!